Integritet

Transport arbetar aktivt för att skydda alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Detta för att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

EU:s dataskyddsdirektiv ”GDPR” – General Data Protection Regulation trädde i kraft den 25 maj 2018 påverkar vår behandling av dina personuppgifter.

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att följa den lagstiftning som finns gällande dataskydd.

Behöver du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kan du göra det via e-post till gdpr@transport.se, genom att skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet
Svenska Transportarbetareförbundet
Box 714
101 33 Stockholm

eller genom att ringa till förbundet på 010-480 30 00.