Transports a-kassa - temabild

Transports a-kassa

A-kassan uppdrag är att administrera den statliga Arbetslöshetsförsäkringen för medlemmarnas räkning och att betala ut ersättning till dem vid arbetslöshet. A-kassan startades 1937 som en del av Transportarbetareförbundet. 2013 separerades fackförbund och a-kassa helt och hållet genom ett JO-beslut och sedan dess är vi en fristående organisation.

Vill du bli medlem?

Som medlem kan du få upp till 1 200 kronor per dag om du blir arbetslös. Utan medlemskap i en a-kassa kan du högst få 365 kronor per dag.

Till Transports a-kassa