Avtal klart för Flygtankningsavtalet

Publicerat 08 maj 2023

Svenska Transportarbetareförbundet och Motorbranschens Arbetsgivareförbund har kommit överens om ett nytt Flygtankningsavtal. Avtalet innehåller löneökningar upp till 11,1 procent fördelat på två år.

Avtalsperioden är två år och gäller mellan 1 april 2023 till 31 mars 2025. Löneökningar görs genom höjning av tarifflöner. Lönerna höjs totalt sett upp till 11,1 procent för hela avtalsperioden.

Första året höjs lönerna mellan 1 463 och 1 883 kronor per månad. Andra året är höjningen mellan 1 227 och 1 579 kronor per månad. Alla anställda garanteras 100 procent av ökningen eftersom avtalet har lönetariffer utan lokal fördelning. Höjningen varierar beroende på vilken lönetariff du tillhör sett till antal år i branschen. Majoriteten av Transports medlemmar får en höjning som totalt sett är runt 10 procent fördelat på två år.

Därtill tillsätts tre arbetsgrupper med representanter från båda parter där en grupp ska se över pensionsinsättningar, en grupp ska ta fram förslag till partsgemensam kommentar till avtalets nya förhandlingsordning och en grupp ska undersöka möjligheten att införa individuella arbetstidskonton för anställda på avtalsområdet.