Transport varslar om blockad för ryska fartyg

Publicerat

Transportarbetareförbundet har diskuterat frågan runt en eventuell blockad i svenska hamnar mot ryska fartyg sedan Ryssland anföll Ukraina. Vi har en pågående dialog med arbetsgivarsidan inom ramen för den svenska modellen. Transport anser att det är Sveriges beslutsfattare som borde styra svensk utrikes- och säkerhetspolitik, inte ett fackförbund. Därför har vi väntat till nu med att lägga ett varsel.

Förbundet anser fortfarande att ett beslut om en gemensam EU hantering i frågan är det bästa, men nu är situationen sådan att vi väljer att agera. Transport står bakom Ukraina till hundra procent i kriget och vi är beredda att agera i solidaritet med våra fackliga kamrater och med medborgarna i Ukraina på kort varsel.

Därför kommer vi att varsla om blockad av ryska, ryskflaggade och ryskkontrollerade fartyg från den 1 maj 2022. Våra medlemmar kommer inte att befatta sig med dessa fartyg efter det datumet.

  • Frågan om blockad är ytterst komplicerad eftersom det bara är en väldigt liten del av de ryska handelsfartygen som anlöper svensk hamn. Effekten av en icke EU-samordnad blockad riskerar att få väldigt liten påverkan. Förhoppningsvis kan det här sätta press på övriga EU länder att agera, säger Tommy Wreeth Förbundsordförande Transport.
  • Det kan uppstå brist på vissa varor. Det är anledningen till att vi lägger vårt varsel en månad framåt i tiden. För att ge möjlighet till företag att hitta andra leverantörer än ryska, samt att de ska kunna ta hem redan köpta och betalda varor som redan är på väg till Sverige, fortsätter Tommy Wreeth.

Varslet gäller i första hand till 31 maj 2022 men kan komma att förlängas.