Felaktiga uppgifter sprids om Transport och Securitas

Publicerat 20 okt 2023

Transport har fått kännedom om att felaktig information sprids om arbetsplats- och medarbetarsamtal för anställda hos Securitas Sverige AB. Det påstås att Transport är överens med arbetsgivaren att medarbetarsamtal, som ska hållas av tjänstemän, kan genomföras av gruppledare som inte är tjänstemän. Detta stämmer inte.

Transports uppfattning är att medarbetarsamtal ska genomföras av en tjänsteman. Gruppledare är inte tjänstemän. Securitas har då på eget initiativ valt att i stället kalla samtal, genomförda av gruppledare, för arbetsplatssamtal. Inte heller detta står Transport bakom.

Om du har frågor eller funderingar kring detta vänder du dig i första hand till din fackklubb. Om fackklubb saknas vänder du dig till din lokalavdelning.

Frågor och svar

Är Transport emot att gruppledare pratar med sina arbetskamrater?

Nej. Dock motsätter sig Transport att gruppledare ska genomföra medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal ska hållas av en tjänsteman, som till exempel är närmaste chef. Gruppledare är inte tjänstemän och därför ska gruppledare inte hålla medarbetarsamtal.

Securitas har på eget initiativ infört så kallade arbetsplatssamtal, vilka kan hållas av en gruppledare som inte är tjänsteman. Transport är kritiska till upplägget eftersom flera gruppledare och andra anställda har känt obekvämhet kopplat till dessa samtal.

Vad vill Transport?

Vi vill att företaget endast ska ha medarbetarsamtal som hålls av tjänstemän, till exempel från närmsta chef. Transport vill inte att så kallade arbetsplatssamtal ska hållas av gruppledare eftersom gruppledare och andra anställda vittnat om en obekvämhet kopplat till detta. Risken är också att medarbetarsamtal minskar och i stället byts ut mot arbetsplatssamtal.

Finns ett samtalsmanus som gruppledare har blivit tillsagda att använda för arbetsplatssamtal?

Ja. Enligt uppgift till Transport har företaget tagit fram ett samtalsmanus för de så kallade arbetsplatssamtalen.

Är gruppledarens samtal samma sak som arbetsplatssamtal?

Ja. Enligt uppgift till Transport förekommer båda benämningarna: gruppledarens samtal och arbetsplatssamtal inom företaget.