Taxi

Hej Transportare! Det är en tuff situation samhället befinner sig i nu och Transport arbetar hårt med att bidra till lösningar för både arbetstagare och företag. Jag vet också att du som jobbar inom taxi sannolikt är hårt drabbad av den här krisen. Här för vi hela tiden samtal med regeringen och taxiförbundet för att hitta lösningar för dig som taxichaufför och vi hoppas få till ett möte med regeringen den här veckan. Idag har regeringen visat handlingskraft och kommit besked om korttidspermittering för att människor inte ska kastas ut i arbetslöshet. Det är bra. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Om du har frågor kan du alltid ringa till oss. Transport följer läget i bransch för bransch mycket noga. Lyssna på myndigheternas uppmaningar och tag hand om dig!

Tommy Wreeth, förbundsordförande