Sympatiåtgärder införs i SUNs stadgar – efter motion från Transport

23/8 | I fredags, den 20 augusti, avslutades SUNs, Service- och tjänstebranschens Union i Nordens, kongress. Många viktiga beslut fattades. Varav ett var att införa sympatiåtgärder i SUNs stadgar, vilket blivit till verklighet efter en motion från Transport.

Transport organiserar medlemmarna i bevakningsbranschen i SUN. Kongressen, som genomfördes digitalt, tog en rad viktiga beslut för arbetstagarna i Norden.

Det viktigaste beslutet som togs var den stadgeändring som nu gör det möjligt för medlemsförbunden att begära sympatiåtgärder hos systerförbunden i SUN. Denna stadgeförändring tillkom efter en motion från Transport.

– Vi såg ett behov att stärka och utveckla det fackliga samarbetet i Norden för att kunna försvara den svenska och nordiska modellen. Beslutet går också i linje med den verksamhetsplan som kongressen beslutade om för 2021–2025, säger Peter Lövkvist, Internationell chef på Transport.

Jerker Nilsson, central handläggare på Transport, är mycket nöjd med beslutet om stadgeändringen.

– Vi ser en annan attityd från arbetsgivarsidan, en hårdare attityd mot medlemmarna och i förhandlingarna. Med den här möjligheten till sympatiåtgärder i SUN tror vi att vi kan stärka medlemmarna och förbundens positioner inom bevakningsbranschen. Både nationellt och i Norden, säger Jerker Nilsson, central handläggare inom bevakning på Transport.

Jerker Nilsson invaldes också till ordinarie ledamot i SUNs styrelse och Peter Lövkvist som suppleant.

På kongressen representerades Transport av Jerker Nilsson central handläggare bevakning, Peter Lövkvist Internationell chef, Istvan Csikasz förtroendevald Securitas Göteborg och Alexander Saviharju förtroendevald Avarn Stockholm.