Frågor och svar om den senaste tidens händelser i Transport

Transport har uppmärksammats i media den senaste tiden och vi förstår att detta leder till frågor. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna och försökt besvara dem här.

Det är viktigt för oss att medlemmar, förtroendevalda och anställda känner sig trygga med hur förbundet hanterar den uppkomna situationen och den viktigaste principen för oss i detta är öppenhet.

Vad har hänt?

Aftonbladet har publicerat ett antal artiklar som granskat Transportarbetareförbundets före detta ordförande. I artiklarna uppges det att han har använt förbundets medel till representation med bland annat alkohol och resor. Lars Lindgren valde på fredagen den 24 mars på egen begäran och i samråd med förbundsstyrelsen att avgå med omedelbar verkan. Lars har därefter meddelat att han tänker låta sig bli nominerad till ordförande på nytt till den kommande kongressen i juni 2017.

Kan Lars Lindgren ställa upp för omval enligt nuvarande regler?

Nej. Enligt nuvarande regler kan han inte ställa upp för omval eftersom han fyller 60 år i maj och då får ut avtalspension från förbundet. Styrelsen har tolkat stadgarna så att Lars Lindgren inte kan sitta kvar som ordförande samtidigt som pensionen faller ut.

Kan stadgarna ändras så att ett omval möjliggörs?

Ja, det finns motioner på kongressen som föreslår förändringar i stadgarna så att man ska kunna sitta kvar som ordförande efter att man uppnått pensionsålder. Det beslutar i så fall ombuden på kongressen. Dessa ombud utses av avdelningarna.

Finns det några fler kandidater till ordförandeposten?

Nomineringstiden till förbundsstyrelsen går ut den 31 mars. Efter det ska valberedningen sätta sig ner och gå igenom de namn som blivit nominerade. Först efter det kan förbundet presentera vilka som kandiderar till ordförandeposten och andra positioner i styrelsen.

Hur länge har detta pågått?

Det vi kan konstatera är att förbundets regler för representation och resor inte har varit tillräckligt tydliga. Förbundsstyrelsen har infört en omedelbar nolltolerans för alkoholköp när förbundet betalar. Det gäller fram till kongressen, och till den föreslår styrelsen att de motioner som yrkar på nolltolerans ska bifallas.

Behövs det verkligen att media ska granska för att förbundets ska bli uppmärksam på detta?

Nej, självklart inte. Här är vi självkritiska. Vi behöver arbeta med öppenhet och transparens. Våra regler måste bli tydliga och lätta att följa, det har de inte varit.

Det framkom också kritik kring resor och användandet av förbundets bil. Vad gör ni på detta område?

Riktlinjer och policys för resor och användandet av förbundets bilar och bostäder ska ses över i grunden. Även andra områden där förmåner förekommer som vid resor, flyg etc kommer att belysas och ingå i uppdraget för en extern revisionsbyrå att ta fram förslag på.

Vad händer med avtalsrörelsen nu?

Tommy Wreeth kvarstår som förbundskassör och övertar ledningen av förhandlingsverksamheten fram till kongressen. Arbetet med att förhandla fram avtal och bra villkor för våra medlemmar är prioriterat och inget som påverkas av den senaste tidens händelser.

Borde inte styrelsen känt till detta och agerat tidigare?

Förbundsstyrelsen är självkritisk och hela Transports ledning har ett ansvar för det som skett. Det är uppenbart att förbundets regler för representation och resor inte har varit tillräckligt tydliga.

Vad vill ni säga till de medlemmar som är upprörda över det som hänt och kanske till och med funderar på att lämna förbundet?

Det är naturligt att medlemmarna blir upprörda och förbannade, det har de all rätt till. Att gå ur Transport är dock fel väg att gå för att komma tillrätta med problemet. Vi står nu inför en kongress som skall välja en ny ledning. Styrelsen kommer nu också att tillsätta en utredning som ska granska och belysa verksamheten för att ta fram riktlinjer och regelverk som inte lämnar utrymme för tolkning.Många som skriver är upprörda över att Lars Lindgren nu ändrat sig och ställer upp till valet på kongressen. Förbundet vill dock understryka att detta är helt och hållet hans eget personliga beslut.