Med anledning av dagens besked kring LAS och dess framtid

20201204 | Transports enhälliga förbundsstyrelse kommenterar LAS-frågan med anledning av överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal.  

”Vi som förbund måste på allvar fundera på LO:s framtida roll som samordnare när IF Metall och Kommunal uppenbart skiter i allt som vi är överens om inom LO familjen dagen efter vi fattar beslutVi är förbannade över att sammanhållningen inom LO inte var starkare och att man inte kunde hitta en lösning som hela LO kunde acceptera 

Vi står fast i att för våra medlemmar är det trygghet i anställningen, inte bara efter, som är det absolut viktigaste 

För oss som förbund och våra medlemmar är det som skett en omöjlighet och katastrof för oss att ansluta oss till, det vi behöver är trygghet i anställningen och LAS, inte osäkerhet, otrygghet och godtycke. 

 Vad Kommunals och IF Metalls medlemmar behöver mest enligt sina ledningar vet inte vioavsett detta är vi är mycket kritiska till hur detta gått till” 

Frågan är väl om Kommunal och IF Metall borde eller ens vill tillhöra LO i framtiden”