LAS-förhandlingarna avslutade i oenighet

20201016 | Jag är nöjd med att en enig LO-styrelsen kunde fatta ett klokt beslut. Det var det enda rätta. Svenskt Näringsliv har inte haft en vilja att närma sig fackens krav.

Trygghet på arbetsplatsen är att ha en trygg anställning och ingenting annat. Vi var aldrig beredda att ge upp anställningstrygghet mot omställningsåtgärder vid arbetslöshet.

Viktigast för oss är att se till att våra medlemmar är trygga i sina anställningar. Arbetsgivarna vill godtyckligt kunna sparka arbetare utan att vi ska ha möjlighet att förhandla för våra medlemmar. Arbetsgivarna ville ha en lång rad med försämringar i anställningstryggheten – Det kan vi aldrig acceptera.

Arbetsgivarnas s.k. slutbud var ett dåligt ultimatum, från deras sida. Det var inte i närheten av godtagbart. Så fungerar inte en förhandling.

LO styrelsen rekommenderar därmed LO:s representantskap att förkasta arbetsgivarnas slutbud i LAS förhandlingarna.

Tommy Wreeth

Förbundsordförande
Svenska Transportarbetareförbundet