Inget historiskt avtal om anställningsskyddet

Det blev inget historiskt avtal om anställningsskyddet, under natten strandade förhandlingarna om ett nytt Saltsjöbadsavtal mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Vi kom väldigt långt och det var väldigt konstruktiva förhandlingar men tyvärr inte ända i mål. 

Det är flera skäl till att vi inte lyckades men framförallt var det den så kallade LAS-utredningen som satte krokben för arbetsmarknadens parter. Den försvårade för oss att komma överens i viktiga frågor. Utredningens förslag låg som en blöt filt över förhandlingarna.

Vi ger inte upp. Vi kommer att använda alla till buds stående medel för att lyckas. Runt hörnet väntar nu en avtalsrörelse där LO förbunden kommer att driva dessa frågor. Det viktiga är att det här är frågor för parterna och inte för politikerna.

Ytterst är det januaripartierna, framför allt C och L, som bär skulden för att vi inte nådde i mål.

Förbundsordförande Tommy Wreeth och avtalssekreterare Peter Winsténs kommentar:
– Förhandlingarna omfattade många svåra frågor som rör allt från anställningsskydd, otrygga anställningar, turordningsreglerna, inhyrning, omställning och a-kassan. Vi nådde väldigt långt i alla dessa frågor men vi kom inte hela vägen fram. För oss var det viktigast att stärka tryggheten för våra medlemmar. Framförallt handlar det om att begränsa de otrygga anställningarna som är som ett gift på svensk arbetsmarknad.

– Vi ville försöka göra det här,  men inget förbund kunde ställa upp på det som i slutändan låg på bordet. Det som var glädjande var att alla förbund var eniga och haft en bra dialog samt ett bra samarbete.

– Vi kommer aldrig att acceptera en lagstiftning där politikerna dikterar villkoren på svensk arbetsmarknad.  Vi kommer att göra allt som står i vår makt att förbättra tryggheten för våra medlemmar. Vi ger inte upp, den svenska partsmodellen bygger på förhandlingar och vi kommer att fortsätta kampen för att öka tryggheten för våra medlemmar. Att politikerna nu skulle gå in och peta i arbetsrätten är för oss helt uteslutet. Vad som händer på kort sikt beror givetvis mycket på hur den politiska reaktionen blir, det bästa vore om regeringen och deras samarbetspartier i och med detta skrotar LAS utredningen från Toijer i sin helhet och låter parterna förhandla på allvar utan politisk inblandning och låsta förutsättningar.

Tommy Wreeth

Förbundsordförande
Svenska Transportarbetareförbundet

 

Peter Winstén

Avtalssekreterare
Svenska Transportarbetareförbundet