Flyg

Hej flygarbetare! Vi befinner oss i en mycket tuff situation där flyget är särskilt utsatt. Idag har regeringen visat handlingskraft och kommit besked om korttidspermittering för att människor inte ska kastas ut i arbetslöshet. Det är bra. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Jag vill att du som medlem ska veta att vi som förbund har en tät dialog med regering, myndigheter och arbetsgivarsidan för att tillvarata dina intressen. Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa oss. Transport följer läget i bransch för bransch mycket noga. Lyssna på myndigheternas uppmaningar och tag hand om dig!

Tommy Wreeth, förbundsordförande.