En första kommentar till industriuppgörelsen i natt

20201101 | Helheten är inte riktigt bra, det finns dock flera positiva eller helt ok delar utifrån det svåra läget vi befinner oss i.

I natt kom facken i industrin överens med arbetsgivarna om det vägledande industriavtalet. Det löper över 29 månader och ger en löneökning på totalt 5,4 %. Låglönesatsningen är ok och viktig även för oss, särskilt på taxiavtalen och ingångslöner i del av våra övriga avtal. Låglönesatsning är också en solidaritetsfråga gentemot övriga LO och alla höjningar där har man med sig även i framtiden.

Tidigare pensionsavsättningar för dom yngre är en bra insats för alla yngre på arbetsmarknaden

Kompensation för prolongeringen (retroaktivitet) saknas. Det är dock inte värt att byta bort låglönesatsningen mot ett engångsbelopp på 3000 kr för sju månader som var det som stod emot låglönesatsningen. Vi kommer givetvis försöka ta upp det i våra avtalsförhandlingar men det blir tufft att få igenom.

En annan negativ aspekt är att alla måste vänta sju månader från sitt ordinarie utlöp på avtalet innan löneökningarna träder i kraft.

Förutom att driva kompensation för prolongeringen kommer vi även att driva LAS-relaterade trygghetsfrågor för våra yrkesgrupper i den kommande avtalsrörelsen, exempelvis arbetsgivarnas missbruk av staplade visstider och ofrivillig deltid.

Vi hade önskat ett kortare avtal men vi kommer att respektera och använda industrins uppgörelse utifrån normeringen i samordningen avseende avtalsperioden och löneökningarna. I övrigt så driver vi från och med nu vår egen avtalsrörelse.

Tommy Wreeth
Förbundsordförande