ELMIA 2021 | VÄGTRANSPORTFOKUS | 2-3 JUNI

Tisdag 2 juni drar Elmia igång! Eventet kommer i år att arrangeras digitalt och sätter fokus på viktiga frågor inom transport- och åkeribranschen.

Vår förbundsordförande Tommy Wreeth och förbundssekreterare Lars Mikaelsson kommer att deltaga i panelsamtal och debatter på nedan punkter.

HUR SER DET UT PÅ VÄGARNA – FÖRE OCH EFTER MOBILITETSPAKETET?
2 Juni, kl 09:25 – 10:05
Medverkande: Tommy Wreeth, Henrik Sternberg, Johan Danielsson mfl.

NUVARANDE STATUS OCH FRAMTIDA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER FÖR HCT-TRANSPORTER I SVERIGE
2 Juni, kl 10:10 – 10:50
Medverkande: Lars Mikaelsson, Henrik Sternberg, Johan Danielsson mfl.

DET DELADE VÄGLANDET – EFFEKTER AV UNDERFINANSIERAT VÄGUNDERHÅLL
2 Juni, kl 10:55 – 11:35
Medverkande: Tommy Wreeth, Tina Thorsell mfl.

KRITISKA FAKTORER FÖR FRAMGÅNGSRIK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
3 Juni, kl 11:15 – 11:55
Medverkande: Tommy Wreeth, Sigalit Slutbäck, Sandra Persson mfl.

Länk till hela programmet och livesändning.