Me Too

Inom Transport pratar vi öppet om sexuella trakasserier

Transport tar sexuella trakasserier på största allvar. Det är inget som skall tystas ned eller viftas bort. Förbundet har genomfört en enkät för att undersöka förekomsten av sexuella trakasserier inom vår verksamhet.

Vi är en del av samhället och enkäten visade mycket riktigt att det förekommer oacceptabelt beteende även hos oss och det måste vi arbeta vidare med centralt, på avdelningarna och också i vår utbildningsverksamhet.

Det är du som avgör vad som är sexuella trakasserier för dig. Upplever du något som obehagligt, så är det obehagligt. Det är viktigt att vi inom Transport pratar om detta; att vi pratar om var gränser går och att du inte kan skämta bort att någon känner sig utsatt eller kränkt. Du skall känna att du har förbundet bakom dig och det är också viktigt att du vet vem du skall prata med om du blir utsatt eller upplever att någon annan blir det.

Hit vänder du dig:

  • Förbundets anställda personal skall vända sig till sin närmaste chef och i andra hand till förbundskassören
  • Avdelningsanställd personal skall vända sig till kassören på avdelningen och i andra hand till avdelningsordföranden
  • Förtroendevalda som drabbats på en facklig aktivitet, exempelvis kurs eller konferens, skall vända sig till kursledaren eller till sin avdelningsordförande.

Om trakasserierna sker på arbetsplatsen:

  • Förtroendevalda på arbetsplatsen skall vända sig till sin närmaste chef
  • Medlemmar skall även de i första hand vända sig till sin närmaste chef. Om det till exempel är den närmaste chefen som är den som utsätter får man gå steget över och likadant om man ”viftas bort”, så är det lämpligt att kontakta lokalavdelningen