Charles Och Elin Lindley 02
Transports grundare Charles Lindley och hans fru Elin.

Transports historia

Det hela började en kväll i april 1897 i en källare på David Bagares gata i Stockholm. Från olika håll i hela landet kom 15 personer som alla hade erfarenhet av hårdhänt fackligt pionjärarbete i svenska hamnar. De var sjömän, kolbärare, stuveriarbetare.

När de skildes åt den kvällen hade grunden lagts för en gemensam facklig organisation. Svenska Transportarbetareförbundet.

Den ledande kraften vid förbundets bildande var Charles Lindley som egentligen hette Carl Gustav Lindgren och var född i Stockholm 1865. Av ekonomiska skäl placerades förbundsexpeditionen i hans mors lägenhet. Charles Lindley var med när LO bildades 1898 och tillhörde under många år LO:s landsekretariat och Socialdemokratiska partistyrelsen.

Att starta ett fackförbund var på den tiden ett riskfullt företag, man riskerade såväl svartlistning som trakasserier.

Idag har förbundet över 57 000 medlemmar i ett flertal olika branscher, och 25 lokalavdelningar spridda över hela landet från Malmö i söder till Luleå i norr.

Men kampen för anständiga rättigheter för medlemmarna i arbetslivet är ingalunda avgjord. I seklets början var importerade strejkbrytare från England, Tyskland och Holland redarnas vapen mot arbetarna i svenska hamnar. Idag seglar fartyg över alla världshaven under bekvämlighetsflagg med besättningar som saknar alla anständiga rättigheter. Och på våra vägar rullar transporter vars förare tjänar långt under kollektivavtalsenliga löner.

Lönedumpning och social dumpning är lika aktuella frågor idag som när Charles Lindley och hans kamrater lade grunden för vårt fackliga arbete den där kvällen 1897. Kampen fortsätter!