Vår idé

Transports verksamhet vilar på ett antal gamla men kloka fackliga principer.

Ingen anställd ska sälja sig för billigt

Kollektivavtalen är i grund och botten ett nedtecknat löfte där organiserade arbetare tillsammans kommer överens om vilket pris de ska kräva för att arbeta.

Den viktigaste är att vi ser oss själva som en grupp där medlemmarna lovar varandra att inte sälja sin arbetskraft till ett lägre pris än det minimum som anges i kollektivavtalen.

Kollektivavtal på alla arbetsplatser

I Sverige har fackföreningarna och kollektivavtalen varit så starka att det inte behövts några lagstiftade minimilöner – till skillnad från i många andra länder. Det innebär att det nästan inte finns några regler alls på företag utan kollektivavtal: där kan arbetsgivarna i princip erbjuda hur låga löner som helst.

Det finns inte heller några myndigheter som ska bevaka att anställda får drägliga villkor. Hela det ansvaret faller på fackföreningarna. Transport måste alltså ha många medlemmar för att kunna teckna och upprätthålla kollektivavtal i de branscher som vi organiserar.

Vår principiella inställning är att alla företag ska teckna avtal. Då får alla anställda bra villkor och inget företag konkurrera med lågavlönad arbetskraft .

Samma lönehöjningar åt alla

Transport har också en traditionell inställning till hur kollektivavtalen ska utformas. Det innebär att vi förhandlar fram kollektivavtal som ger alla anställda inom ett visst avtalsområde ungefär samma lönehöjningar. Om grundlönen höjs med motsvarande 500 kronor per månad, ska den alltså höjas med 500 kronor för alla, inte läggas i en pott som fördelas så att en del får 700 kronor medan andra knappt får något alls.

Väldigt många LO-förbund och alla tjänstemanna- och akademikerförbund arbetar med potter, men Transport låter bli. Det beror i första hand på att våra branscher präglas av hård konkurrens och många små företag.

Många engagerade medlemmar ger starka avtal

Avtalens innehåll och styrka avgörs i första hand av hur många som är organiserade i de olika branscherna och vilken konfliktstyrka gruppen har. Med få medlemmar och små möjligheter att driva en framgångsrik konflikt blir avtalen sämre, medan hög organisationsgrad och god konfliktstyrka ger bättre avtal.

Transport är alltså en levande folkrörelse där arbetets kvalitet och kollektivavtalens utformning i hög utsträckning avgörs av hur många engagerade medlemmar förbundet har.