Påverka internationellt

I en global värld påverkas våra branscher av vad som händer internationellt, exempelvis inom EU. Som medlem i Transport bidrar du också till att stärka arbetares rättigheter i andra länder. På flera håll i världen är det fortfarande vanligt med hot, förtryck och till och med tortyr av arbetare som försöker organisera sig för bättre villkor. I solidaritet med dem arbetar Transport tillsammans med fackliga organisationer från hela världen för rätten att engagera sig fackligt.