Vårt integritetsarbete och behandling av personuppgifter

Vi på Transport tar din integritet på allvar och därför har vi startat ett Integritetsprogram hos oss.

Programförklaring

  • Transport arbetar för och är engagerade i att skydda medlemmars, anställdas och underleverantörers personuppgifter mot otillåten och obehörig användning.
  • Vi behandlar personuppgifter enligt vedertagna principer för transparens, säkerhet och individuellt val.

Varför gör vi detta?

  • Säkerställa att lagliga skyldigheter efterlevs
  • Bygga in dataskydd i kultur och processer
  • Vidmakthålla anseende och rykte

Dataskyddsombud

Behöver du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud så kan du göra det via e-post till gdpr@transport.se, eller genom att skicka ett brev till:

Dataskyddsombudet
Svenska Transportarbetareförbundet
Box 714
101 33 Stockholm

eller genom att ringa till förbundet på telefonnummer 010-480 30 00