Påverka

Påverka på jobbet

Dragkamp, foto: Justina Öster

Vad skulle behöva förändras där du jobbar? Lyssnar inte chefen på er? Har ni det stressigt och är underbemannade? Får ni inte rätt lön enligt kollektivavtalet?  Det är du och dina arbetskamrater som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det.

Påverka på jobbet

Påverka politiken

Politiken påverkar våra villkor på arbetsplatsen och därför arbetar Transport för att påverka politiska beslut som rör våra medlemmar.

Påverka politiken

Påverka internationellt

I en global värld påverkas våra branscher av vad som händer internationellt, exempelvis inom EU. Som medlem i Transport bidrar du också till att stärka arbetares rättigheter i andra länder. På flera håll i världen är det fortfarande vanligt med hot, förtryck och till och med tortyr av arbetare som försöker organisera sig för bättre villkor. I solidaritet med dem arbetar Transport tillsammans med fackliga organisationer från hela världen för rätten att engagera sig fackligt.

Påverka internationellt

Påverka med kultur

Kulturen har alltid haft en plats inom arbetarrörelsen och inom facket arbetar vi för att kultur ska vara tillgänglig för alla. Transport deltar i och driver flera olika projekt, själva eller tillsammans med närliggande organisationer som ABF eller andra LO-förbund.

Påverka med kultur