Påverka politiken

Många av våra branscher är detaljrikt reglerade av lagar och föreskrifter. Besluten fattas av politiker i såväl kommun, landsting, riksdag och EU-parlamentet. Därför är det helt avgörande att vi har politiskt inflytande och kan påverka på alla nivåer.

Fler Transportare behövs i politiken

Som medlem i Transport har du ovärderliga kunskaper på det område du jobbar inom. Ingen vet lika mycket om hur just din arbetsdag ser ut som du gör. Ingen vet heller vad som skulle kunna förändras och bli bättre på samma sätt som du gör.

Att engagera sig i lokalpolitiken är lättare än vad många tror. I Transport har varje lokalavdelning en politiskt ansvarig som du kan prata med för att få råd och stöd i hur du ska gå tillväga. Hör av dig till din avdelning redan idag, vi behöver fler engagerade Transportare på beslutsfattande positioner.

Så tycker vi

Som fackförbund är vi inte bara en organisation som förhandlar. Vi vill också påverka vårt samhälle i en riktning som är gynnsam för våra medlemmar. Det innebär att vi har åsikter om såväl hur samhället ska utformas som om den lagstiftning som styr våra medlemmars arbetssituation. Du kan vara med och påverka.