Pexels Photo 261859

Kultur i Transport

Kulturen har alltid haft en viktig plats inom arbetarrörelsen. Inom facket arbetar vi mycket för att kultur ska vara tillgänglig för alla. Transport deltar i och driver flera olika projekt, själva eller tillsammans med närliggande organisationer som ABF eller andra LO-förbund.