Möteskalendarium

Möten/sammanträden under verksamhetsåret 2019

Stora sektionen Åkeri, Miljö, Petroleum, Buss/taxi

Höstmöte den 31 augusti

Nomineringsmöte den 9 november

Årsmöte den uppdateras

Tidningsbudssektionen

Höstmöte den 3 september

Nomineringsmöte den 5 november

Årsmöte den  uppdateras

Bevakningssektionen

Höstmöte den 4 september

Nomineringsmöte den 6 november

Årsmöte den uppdateras

Representantskapssammanträde

28 september

7 december

28 mars 2020; Årssammanträde med val inför nytt verksamhetsår

Kallelser till valda representantskapsledamöter

med plats tid och handlingar tillhanda 14 dagar innan sammanträdet

Avdelningsstyrelsesammanträde

24 september

22 oktober

26 november