Transports inkomstförsäkring – extra skydd vid arbetslöshet

Med inkomstförsäkringen får du mer pengar om du blir arbetslös.

Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 33 000 kronor per månad.

Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. I den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet sträcker sig ditt skydd som längst 100 dagar.

Läs mer nedan om hur du ansöker och räknar ut hur mycket du får.Om du vill förlänga antalet utbetalningsdagar kan du teckna ett tillägg som ger dig ytterligare 200 dagar.
Om arbetsmarknaden är trög, eller det är lågkonjunktur är det tryggt att ha 300 dagar skyddad inkomst.