På väg mot en bättre framtid? JUSTIT!

Sverige har startat en resa för att bli det första fossilfria landet i världen senast år 2045. Transportsektor står för cirka 30-40 procent av Sveriges totala utsläpp. Det är en omfattande del!

En omställning till transporteffektivitet och förnyelsebar energi är nödvändigt för att hejda ytterligare global uppvärmning. Omställningen till fossilfrihet kommer att medföra betydande tekniska och organisatoriska förändringar inom transportsektorn. Vilket sannolikt kommer att få djupgående konsekvenser för arbetstagarnas arbetsliv, hälsa, säkerhet, identitet och en förflyttning i kompetenskrav.