Dummy Brooke Winters Md4qnifg Io Unsplash

AMF:s förtroende har skadats i grunden

Pensionsföretaget AMF har investerat stora pengar i företaget Budbee, som saknar kollektivavtal och som under­minerar den svenska modellen. Det skriver de fackliga företrädarna Valle Karlsson och Tommy Wreeth.

AMF har allvarligt skadat sitt förtroende när det gäller att förvalta våra medlemmars pensioner. Företaget stoltserar i sin kommunikation att deras investeringar är hållbara och har därför investerat i företaget Budbee, genom motiveringen att ”ambitiösa hållbarhetsambitioner, med målet att samtliga transporter ska vara fossilfria 2022, bidrar till bolagets attraktionskraft”. Klimatet och miljön är viktiga frågor. Men att i denna ekvation prioritera bort människor och arbetsmiljö är inget annat än ett hån mot våra medlemmar.

Enligt AMF investerar man nästan en kvarts miljard kronor i bolaget och blir därmed den tredje största ägaren. Det är anmärkningsvärt att tjänstepensions­förvaltaren AMF, som dessutom ägs av Svenskt Näringsliv och LO, väljer att investera våra medlemmars pensionspengar i företagsmodeller som omkullkastar hela den svenska modellen. På en arbetsmarknad där företagen omfattas av kollektivavtal kan vi, tillsammans med arbetsgivare, förhindra underbuds­konkurrens och de anställda får schyssta och rättvisa villkor. Det är helt enkelt en modell som är bra för både arbetstagare och arbetsgivare. För den enskilde får det dessutom enorma ekonomiska effekter på pensionen. Kollektivavtalet är nämligen en garant för att arbetstagarna får inbetalning av tjänstepension.

När vi diskuterar pension är just ord som långsiktighet, stabilitet och trygghet väldigt viktiga. Det gör också så att pensionsförvaltarna ska granskas extra hårt. Därför reagerar vi kraftigt på att AMF investerar i gig-företaget Budbee som i dag saknar kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor.

AMF är nu med och skapar en gig-baserad arbetsmarknad som skiljer sig från vad som är normalt på svensk arbetsmarknad. Det vill säga att det inte finns en arbetstagar-arbetsgivarerelation, vilket gör att företag kan undvika kollektivavtal.

Den här typen av investeringar är ett angrepp mot tryggheten för alla de brevbärare och budbilschaufförer som håller i gång vårt land. Med denna exceptionellt anmärkningsvärda investeringsinriktning undrar vi vad AMF:s egna analys och framtidsvision är för svensk arbetsmarknad? Vi tycker inte att det är okej att investera våra tjänstepensionspengar i företag som inte har kollektivavtal och dumpar villkoren på svensk arbetsmarknad. Är det ordningsvakterna, teleteknikerna eller andra samhällsviktiga yrkesgrupper som är näst på tur att bli daglönare?

Det första steget torde vara att AMF använder sin stora ägarandel till att se till att Budbee omgående tecknar kollektivavtal. Vägen framåt kräver en stor portion självrannsakan.