Transports solidaritetsfond

Transports solidaritetsfond är en stiftelse med ändamål att ge praktiskt och ekonomiskt stöd till behövande med anknytning till transportnäringen eller andra verksamheter. Verksamheten ska bedrivas i en anda av social och facklig solidaritet runt om i världen.

Behovet av stöd och hjälp är stort runt om i världen och för Transport är det en självklarhet att visa på praktisk solidaritet där så krävs. Det kan gälla allt från enskilda individers omedelbara behov av ekonomiskt hjälp till fackliga organisationers långsiktiga organisationsutveckling.

Dess officiella namn är ”Stiftelsen Svenska Transportarbetareförbundets Internationella Solidaritetsfond”.

Förbundsstyrelsen är även solidaritetsfondens styrelse. Det finns även ett beredningsutskott som har till uppgift att bereda ärende och verkställa styrelsens beslut.

Bidrag till solidaritetsfonden kommer från olika källor. Enskilda donationer är den hittills främsta inkomstkällan.