Ordning och reda i åkeribranschen

Svenska Transportarbetareförbundet bedriver en verksamhet kallad ”Ordning och reda i åkeribranschen”. Syftet är framför allt att fokusera på de företag som använder sig av så kallade falska egenföretagare och obskyra bemanningsföretag som bidrar till social dumpning och lönedumpning.

Mycket av arbetet handlar om att belysa konsekvenserna av de aktuella EU-direktiven som de är utformade idag; cabotage, kombidirektivet och utstationeringsdirektivet. I realiteten fungerar inte dessa som det var tänkt. Dagens utformning innebär att dessa direktiv blivit ett verktyg för utländska aktörer att på permanent basis bedriva verksamhet i Sverige utan att betala vare sig skatt eller sociala avgifter.

För att få en överblick över vilka utländska aktörer som bedriver sin verksamhet här regelbundet, samt hur åkeriverksamheten överlag ser ut så besöker vi kontinuerligt hamnar, terminaler, parkeringsplatser, kombiterminaler och andra ställen för att få informell och aktuell information. Det är en verklighetsnära verksamhet där chaufförernas villkor och branschens problem står i fokus.

För att få ordning och reda i åkeribranschen behöver vi:

  • Samtala och förstå på djupet
  • Belysa problemen
  • Samverka med myndigheter
  • Driva ärenden
  • Påverka politiker för att få till stånd en förändring