Stadgar

Stadgarna är förbundets styrdokument. Här kan du bland annat läsa vilka rättigheter och skyldigheter du har som medlem.

Stadgarna uppdateras vid varje kongress och börjar gälla vid årsskiftet efter kongressen. Här hittar du de nu gällande stadgarna som antogs vid kongressen 2022.