Värva en kollega!

Ju fler medlemmar, desto starkare fackförbund

Om du värvar en arbetskamrat får du ett Superpresentkort värt 200 kronor! Allt din kollega behöver göra är att ange ditt namn och personnummer i sin medlemsansökan. Har du flera kollegor som vill gå med? Du får ett presentkort för varje medlem du värvar!

Presentkortet skickas ut då den nya medlemmens första betalning är registrerad.

Tillsammans arbetar för vi för ett större och starkare Transportarbetareförbund!

Till formuläret för medlemsansökan

Med SuperPresentkortet kan du välja fritt bland alla presentkort och upplevelser som finns representerade på PresentkortTorget.se. SuperPresentkortet är giltigt i 2 år.

Läs mer om SuperPresenkortet