Transport och Ikea överens om att jobba för schysta transportvillkor

Social dumping och stora tveksamheter i lagstiftningen för vägtransporter har lett till osund konkurrens och stora problem inom åkerinäringen i Sverige. Transportarbetareförbundet och Ikea har under en tid fört en konstruktiv dialog för att komma tillrätta med problem i Ikeas transportkedjor i Sverige och Norden. Bakgrunden är att Transport har rapporterat flera fall av överträdelser och etiskt tveksamma transportupplägg.

Ikea har nu meddelat Transport att man avser att gå ut till alla sina transportörer som kör inrikes (regelbundet) i Sverige och ställer krav på att de tecknar kollektivavtal med Transport eller har kollektivavtalsliknande villkor. Dessutom kommer IKEA inte att acceptera rena cabotageupplägg för inrikestrafik.

– Detta är ett bra initiativ från Ikea, det är det bästa sättet för att komma åt osund konkurrens och omänskliga villkor för chaufförerna. Då kan vi och Ikea tillsammans se till att transporterna blir schysta, att vi behåller en ärlig konkurrens inom åkerierna och inte minst kan vi kämpa mot social dumping tillsammans. säger Transports förbundsordförande Tommy Wreeth

FAKTA: Cabotage

Enligt EU:s cabotageregler får en transportör som gjort en internationell transport till exempelvis Sverige därefter göra ytterligare tre transporter inom landet. Dessa tre transporter måste ha gjorts inom 7 dagar, därefter ska lastbilen lämna landet.