Transports kommentar till regeringsbildningen

Med anledning av talmannens nominering av Stefan Löfven till statsministerposten lämnar Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth följande kommentar:

"Det är bra att Sverige nu ser ut att få en regering. Det är bra att statsministern med största sannolikhet kommer att heta Stefan Löfven. Det som inte är bra är att priset för denna totala högersväng riskerar att bli alldeles för högt, för våra medlemmar och också för svensk arbetarrörelse.

Socialdemokraterna har sannolikt gjort vad dom bedömt vara nödvändigt i ett mycket svårt läge och jag är fullt medveten om att i en förhandling så får man aldrig allt man vill. Men att så totalt sälja ut det som är kärnan i vår rörelse, tryggheten för vanligt folk på arbetsmarknaden, är att gå inte bara ett steg för långt utan att också kliva snett, vricka foten och ramla ner i diket.

Därför litar jag på Vänsterpartiets misstroendelöfte som innebär att de kommer att göra allt för att arbetsrätten skall värnas och exempelvis återinförandet av avdragsrätt för fackföreningsavgiften kommer att lyftas under kommande mandatperiod. Transportarbetareförbundet kommer alltid att stå upp för våra medlemmar och deras villkor och vi kommer att fortsätta att ha en dialog med de partier som delar de värderingarna.

Med detta sagt så är jag samtidigt lättad över att Sverige nu slipper en blåbrun regering som hade varit direkt förödande för vanliga arbetare. Men det kommer att bli en orolig tid för svensk fackföreningsrörelse framöver, och därmed för socialdemokratin. Inte heller vi är någon dörrmatta."

Tommy Wreeth, förbundsordförande Transportarbetareförbundet