Svenska Transportarbetareförbundet om varslen i svenska hamnar:   Hamnarbetarförbundet är oansvariga!

Peter Winstén, avtalssekreterare på Transportarbetareförbundet kommenterar varslen i svenska hamnar.

-  Vi tycker att Hamnarbetarförbundets agerande är djupt olyckligt och direkt oansvarigt. Det drabbar svenska hamnarbetare, det drabbar svensk import och exportindustri och i förlängningen riskerar det att drabba även klimatet om fler transporter flyttas över på väg. Vi har arbetat hårt och länge för att bidra till att stärka Sveriges hamnar och därmed skapa fler arbetstillfällen. Detta går i rakt motsatt riktning och riskerar även att driva arbetsgivarna i famnen på bemanningsföretag. Varför detta är något som hamnarbetarbundet skulle vilja är en fullständig gåta. Det vi kan konstatera är att det är långt ifrån att ta ansvar för hamnbranschen och jag skulle inte vara sanningsenlig om jag inte sade att jag har viss förståelse för hur arbetsgivarna nu agerar.

-  Även om våra medlemmar inte omfattas av lockouten så drabbas de på olika sätt. Vi såg på APMT hur uppsägningar följde i kölvattnet av den förra konflikten. Jag skall också säga att jag har en viss oro för att det skall drabba våra medlemmar när de nu skall ta sig till och från jobbet i de aktuella hamnarna. Här kommer vi att ha en tät dialog med skyddsombuden och vi förutsätter också att arbetsgivarna tar sitt ansvar för våra medlemmars trygghet.