Debatt: “Trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle”

I Sverige arbetar ca 20 000 personer i bevakningsbranschen. Dessa jobbar som exempelvis väktare, ordningsvakter och flygplatskontrollanter för att bidra till att människor skall kunna känna sig trygga. Vi ser att bevakningspersonal kan vara med och bidra ytterligare till att polisen ska kunna frigöra mer resurser till prioriterad brottsbekämpning, men för att det skall vara möjligt måste de våra medlemmar kunna känna sig trygga på jobbet. Stärkt rättsskydd, bättre utbildning och en tydlighet kring hur och när bevakningsbranschen och polisen kan samarbeta ser Transportarbetareförbundet som tre avgörande nyckelfaktorer.

Vi hör från våra medlemmar och vi ser att frågan om trygghet tar allt större plats i den offentliga debatten. Den är viktig för människor i vårt samhälle. När polisen inte får tillräckliga resurser för att leverera trygghet så ökar efterfrågan på exempelvis bevakning av offentliga platser som torg, affärsgator men även villaområden. Precis som justitieministern menar tycker inte heller Svenska Transportarbetareförbundet att samhällsutvecklingen ska gå mot något som kan liknas vid en privat poliskår. Ordningsvakter ska inte ersätta poliser. Däremot tror vi på en bra samverkan mellan bevakningsbranschen och polis, där vi får en ökad kompletterande roll.

Transportarbetareförbundet för samtal med bland annat Polisförbundet om aktuell samhällsutveckling. Vi som förbund är beredda att ta ansvar för att se hur våra medlemmar kan hjälpa polisen med vissa uppgifter så att deras resurser kan avsättas till där behovet är som störst.

Ett exempel på detta är transporter av omhändertagna och frihetsberövade. De transportkedjor som finns idag kräver stora polisresurser.

Vi vill därför att möjligheterna till att bevakningspersonal assisterar polis i vissa arbetsuppgifter utreds. Vi ser det också som nödvändigt att i och med det se över vilken slags utbildning ett arbete i den situationen kräver.

I en sådan översyn blir det också viktigt för branschen och myndigheterna att definiera vilka situationer och arbetsuppgifter som inte lämpar sig för bevakningsföretag att sköta.

Det är inte ovanligt att bevakningspersonal tvingas in på platser där polisen inte ger sig in med mindre än att de är två enheter. Inte sällan är väktaren ensam och först på plats i dessa hotfulla situationer. Är det verkligen rimligt, och vad har de för förutsättningar och skydd i det läget?

Det är framför allt två faktorer som är viktiga här. Den ena är stärkt skydd vid våld mot tjänsteman. Straffen måste skärpas och skadestånd måste betalas ut. Detta även om det kan förväntas att bevakningspersonal ska vara medveten om risken. Idag kan en person bli dömd för våld mot tjänsteman, men domen måste också innebära en ekonomisk kompensation till den drabbade. Det gör den inte idag och den praxisen måste ändras på.

Regeringen har presenterat ett förslag som innebär att hindrande av blåljuspersonal blir straffbart. Detta är bra, men i denna definition måste bevakningspersonal ingå också. Det har inträffat att ordningsvakter har blivit hindrade från att både hjälpa och ingripa med allvarliga konsekvenser som följd. Det är helt oacceptabelt!

Till sist anser Transport att frågan om utbildning för bevakningspersonal måste diskuteras. Idag har exempelvis en ordningsvakt en grundutbildning som ofta inte är längre än två veckor.

Är det verkligen rimligt att människor som får ett allt större ansvar för grundtryggheten på våra allmänna platser, som hanterar våldsamma, narkotikapåverkade eller psykiskt labila människor, ska kastas ut i dessa tuffa situationer med en förberedande utbildning på tio dagar? Det tycker inte vi.

Våra medlemmar är ambitiösa och kompetenta människor som är villiga att sätta sig emellan fara och medborgare. De förtjänar de allra bästa förutsättningarna och skyddet. En trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle!

Tommy Wreeth
Ordförande Svenska Transportarbetareförbundet
Mars 2018