Debatt: “Åkeriernas död – exportens bröd?”

Svensk åkerinäring blöder, och dess chaufförer lider. Branschen är hårt drabbad av den osunda konkurrensen och den olagliga utländska inrikestrafiken som vi dagligen ser på vägarna. Det är inte utan att man frågar sig om det är så att svensk export och svensk industri är beroende av att transportpriserna pressas i botten. Stora delar av transportsverige är eniga; vi behöver automatiskt gps-kontroll av godstrafiken på väg, och fler och tätare kontroller på vägarna. ​

Att svensk åkerinäring drabbas hårt av den olagliga inrikestrafiken är ett välkänt faktum. Det bussas idag in utländska chaufförer från låglöneländer till fordon som aldrig lämnar landet. De lever under vidriga förhållanden längs våra vägar, lagar mat på spritkök, har ingen möjlighet att sköta sin dagliga hygien och kan sällan åka hem för att besöka sin familj. Detta gör de till löner som ligger långt under anständighetens gräns, långt ifrån svenska lönenivåer. De utländska åkerierna betalar heller inte skatt och andra avgifter i Sverige, möjligen betalar de heller inget i landet där de har sitt trafiktillstånd. Detta drabbar svenska chaufförer och åkerier hårt. Mindre nogräknade transportköpare jublar och utnyttjar denna undervegetation i transportbranschen hänsynslöst. Att de inte skulle veta vad de köper är otänkbart. Alla vet. Alla har vetat. Länge. Få har agerat.

Den senaste tiden har vi dock sett ett antal välkomna förslag som alla i slutänden syftar till att komma tillrätta med detta; såsom krav på vinterdäck, förlängd klampning och beställaransvar med undersökningsplikt. Men få blir nog förvånade när Transportarbetareförbundet säger att detta inte räcker.

Dagens verklighet, där svenska åkerier som sköter sig och är bra arbetsgivare, blir utkonkurrerade av oseriösa och fuskande åkerier är sorglig och oacceptabel. Vi vill därför se fler kontroller på vägarna för att stoppa fusket, och vi ser också ett stort behov av att myndigheter samarbetar på ett bättre sätt i den här frågan. Vi är dock också realister som inser att vi aldrig kommer att få tillräckligt många trafikpoliser för att hålla ordning på den olagliga trafiken.

Därför är det är av yttersta vikt att vi får ett system med automatisk GPS-kontroll av all tung trafik. Behovet av kontroll är den enskilt viktigaste anledningen till att vi, liksom stora delar av övriga transportsverige, ställer oss positiva till en vägslitageskatt som bygger på ett automatiskt GPS-system som ska vara omöjlig att undvika. En geografiskt differentierad skatt eller avgift kan rädda landsbygden från fördyrning, samtidigt som fusket kan stoppas. Differentieras den också på klimatavtryck gynnas svenska seriösa åkerier som har moderna och klimatsmarta lastbilar.

Vi väntar fortfarande otåligt på att samhället ska styra upp den här röran. När det är gjort ser vi fram mot att välkomna alla de tusentals ny chaufförer som behövs i branschen, och arbeta för att deras villkor ska vara de bästa möjliga.