Val 2018 – Transports krav på politiken

Transport arbetar varje dag med att förbättra våra medlemmars vardag, men vi måste också arbeta långsiktigt. Mycket i våra branscher styrs av politiska beslut, såsom lagar och regler. Därför behöver vi påverka politiken i rätt riktning. För arbetarnas bästa tror vi att rätt riktning är en socialdemokratiskt ledd regering efter valet 2018.

Därför engagerar vi oss i valet!

Fem frågor vi driver i valrörelsen:

Trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle

För att de som arbetar med bevakning ska kunna hålla samhället tryggt, måste också samhället ge dem en trygg arbetsmiljö.

 • Höja straffen för våld mot tjänsteman
 • Ha mer och bättre utbildning för de som jobbar inom bevakningsbranschen.
 • Se över möjligheterna att bevakningsbranschen kan hjälpa till vid vissa uppgifter som idag ligger hos polisen. Till exempel vid transporter av frihetsberövade.

Läs även: Debatt: “Trygg bevakningspersonal ger ett tryggare samhälle”

Dumpa inte våra villkor med skattepengar

Våra gemensamma medel ska användas ansvarsfullt.

 • Obligatorisk personalövergång där möjligt; arbetstagare ska behålla jobbet efter upphandling.
 • Stopp för utnyttjandet av
  subventionerade anställningar för att vinna konkurrensfördelar.
 • Obligatorisk dialog mellan lokal fackförening och upphandlare.

Läs även: Debatt: “Dumpa inte våra villkor med skattepengar!”

Stoppa taxifusket

Transport har länge slagits för förarnas villkor. Idag förekommer det låglönekonkurrens i taxi och det är helt oacceptabelt. Därför vill vi:

 • Att lokalkännedomskravet införs snarast.
 • Skärpning av kör- och vilotidsreglerna; ingen ska tvingas till eller medvetet fuska med kör- och vilotidsboken.
 • Strategi kring problemen på arbetsmarknaden för bl.a. taxi, matbud och budbilar, kopplat till plattformsekonomin.

Läs även: Debatt: “Taxiyrket kräver mer än körkort, bil och smartphone”

 

Rädda svensk åkerinäring

Regeringen har det senaste året presenterat vissa åtgärder mot fusket. Men vi kräver mer.

 • Obligatorisk GPS-övervakning av all utländsk trafik som kör i Sverige.
 • Fler kontroller på vägarna av all yrkestrafik, och utökat samarbete mellan myndigheter.
 • Beställaransvar med undersökningsplikt; transportköparen ska säkerställa att schysta villkor gäller i alla led.

Läs även: Debatt: “Åkeriernas död – exportens bröd?”

Transport möter Tomas Eneroth

För ett bättre Sverige

Många av våra allra viktigaste frågor berör oss alla.

 • Karensavdrag istället för en karensdag. Många som arbetar skift förlorar idag oproportionerligt mycket på att vara sjuk.
 • Stärkt trygghet på arbetsmarknaden. Fackligt arbete och anmälningar mot trakasserier måste kunna ske utan att någon känner oro för att bli av med sitt jobb.
 • Möjlighet till a-kassa vid omskolning till ett nytt yrke.

Din röst avgör vår framtid!

Den 9 september är det val till riksdag kommun och landsting. Röstkortet får du i brevlådan. Där står vilken vallokal du ska gå till för att rösta.

Vill du vara med i vårt valarbete?

Du som vill engagera dig i Transports valrörelse är varmt välkommen att kontakta din lokalavdelning. Du behövs!