Transport i Almedalen 2018

Transport var på plats under årets Almedalsvecka. Förutom våra två egna seminarier (länkar längre ner) deltog vi i en mängd andra seminarier, samtal och möten om utmaningarna i våra branscher. Vi passade även på att intervjua några intressanta personer. Allt hittar du här på sidan.

Transport på plats i Almedalen

Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson på plats i Almedalen. Här ger han seminarietips och berättar varför facklig-politisk samverkan är så viktig.

Är elvägar lösningen för hållbara transporter?

Hur gör vi den smartaste omställningen till fossilfria Transporter? Det frågar vi Stefan Tongur som forskar om elvägar.

Transportarbetare i Almedalen

Hur är det att vara transportarbetare under Almedalsveckan? Patrik Gardelin, ordförande för Transports lokalavdelning på Gotland berättar.

Spendrups efter terrordådet

Helena Nylén från Spendrups berättar om tiden efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm som utfördes genom stöld av ett av deras fordon. Hon berättar också varför företaget helt valt bort cabotagetransporter.

Trafikpolisen berättar om situationen på svenska vägar

Lyssna till Sören Johansson, trafikpolis från Helsingborg, berätta om vad de upplever och varför han tycker att vägslitageavgift skulle hjälpa dem att bringa ordning och reda på svenska vägar.

Är dagens transporter för billiga?

Jan Strandhede, Volvo Lastvagnar, anser att transporter måste få kosta.

En forskares syn på fusket i åkeribranschen

Transportforskaren Henrik Sternberg resonerar kring fusket i åkerinäringen; var politikerna trampat snett och vad som behöver göras i framtiden.

Behov av ökad kontroll

Pia Nilsson (S), gruppledare i trafikutskottet är medveten om att politiken måste driva på för ökad kontroll på svenska vägar.

Hotar plattformsekonomin den svenska modellen?

Är plattformsekonomin ett hot mot den svenska modellen? Förbundsordförande Tommy Wreeth ger sin syn på hur fackföreningsrörelsen bör bemöta det.

Transports seminarier

Åkeriernas död – exportens bröd?

Finns att se på Transports facebooksida
Du behöver inte ha ett eget facebookkonto för att kunna titta

Vi ställer oss frågan om den bakomliggande orsaken till den osunda konkurrensen på svenska vägar är att svensk export faktiskt är beroende av att pressa ner priserna på transporterna för att vara konkurrenskraftiga internationellt. Transport är övertygade om att GPS-kontroll av tung trafik skulle vara ett effektivt sätt att hantera problemet.

Medverkande:

Henrik Sternberg, transportforskare, Lunds universitet
Tommy Wreeth, förbundsordförande, Svenska Transportarbetareförbundet
Sten Bergheden (M), landsbygdspolitisk talesperson och ledamot i Trafikutskottet
Pia Nilsson (S), gruppledare i Trafikutskottet
Karolina Boholm, transportdirektör, Skogsindustrierna
Sören Johansson, trafikpolis, Polismyndigheten
Ulric Långberg, branschansvarig, Sveriges Åkeriföretag

 

Digitalt daglöneri – är plattformsekonomin ett hot mot den svenska modellen?

Finns att se på Transports facebooksida
Du behöver inte ha ett eget facebookkonto för att kunna titta.

Plattformsföretagen breder ut sig i samhället. En möjlighet att få jobb, säger vissa. Ett sätt att undkomma arbetsgivaransvar och urholka den svenska modellen menar andra. Hur skall svensk arbetsmarknad hantera en växande ”bransch” utan parter? Är det ett hot eller en möjlighet?

Medverkande

Tommy Wreeth, förbundsordförande Transport
Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet
Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Erik Wisterberg, journalist Breakit, (under cover som cykelbud våren 2017)
Mathias Sundin, riksdagsledamot Liberalerna

Övriga seminarier som Transport deltog i:

Tips! Flera av dem webbsändes och kan finns att titta på i efterhand. Titta i Almedalsprogrammet för mer information.
http://program.almedalsveckan.info/event/search/

 • Hur ser framtidens a-kassa ut?
 • Är transporterna en kassa-ko?
 • Andas ren stadsluft bland bilar och bussar
 • Hur blir alla vinnare på digitaliseringen?
 • Hur påverkar framtidens transporter den befintliga infrastrukturen?
 • Valåret 2018 – hotar politiken den svenska modellen?
 • Metoo, från hashtag till handling
 • Rundabordsdiskussion på Unionen – plattformsekonomi
 • Hot och våld mot poliser, har våldet tagits på allvar?
 • Otrygg på jobbet till efter 30?
 • Vem vill bli chaufför om det innebär att riskera sitt eget och andras liv?
 • Därför behöver Sverige etableringsjobb
 • Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?
 • Bortom hamnkonflikten – framtidens hamnarbetare
 • Avtalspension – vägen till trygga pensioner för alla?
 • Privatbilismens era är förbi: Är taxi till folket lösningen – hämttjänst till alla?
 • Är Sverige redo för framtidens fordon?
 • Fossilfria varutranporter i staden
 • Rundabordssamtal om renhållning
 • Klarar det offentliga utbildningssystemet av tempot i transportnäringens digitalisering?
 • Kompetensförsörjning i en digital men transportberoende värld