Rösta i EU-valet 26 maj!

EU-valet är viktigt för oss i transportbranschen!

Högern växer i Europa. Deras antifackliga,ibland högerextrema, politik hotar tryggheten för vanligt folk. Låglönekonkurrens, usla arbetsvillkor och direkta inskränkningar av demokratiska rättigheter är aldrig något som vi kan acceptera! Det har stor betydelse vem som styr i Europa. Det påverkar våra liv och våra jobb!

Snabbfakta om EU-valet

 • Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder. I Sverige är det Europaparlamentsval söndagen den 26 maj 2019.
 • Alla EU-medborgare har rätt att rösta i Europaparlamentsvalet. I Sverige får du rösta fram politiker till Europaparlamentet om du har fyllt 18 år, är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige. Även medborgare från andra EU-länder som är folkbokförda i Sverige får rösta i EU-valet här. Du som är svensk medborgare men bor utomlands måste anmäla dig till röstlängden för att få rösta.
 • EU-valet går till på samma sätt som valen till kommun, landsting och riksdag i Sverige. Du får ett röstkort hem i brevlådan och kan sedan förtidsrösta eller rösta i vallokal på valdagen. Du väljer vilket parti du vill ska representera dig i Europaparlamentet. Du kan rösta på en viss person på partiets lista genom att sätta ett kryss vid namnet.
 • EU-länderna har kommit överens om att samarbeta i olika frågor, till exempel handel, miljö och jordbruk. Som grund för samarbetet finns de EU-lagar som länderna kommer överens om och som gäller i hela EU. EU:s budget bygger på medlemsavgifter. Det mesta av pengarna går tillbaka till länderna som stöd och bidrag.

Källa: Europaparlamentet och Riksdagen

Omkring 60 procent av all lagstiftning som passerar riksdagen har sitt ursprung i EU.

Medlemsländerna får inte ha ­lagar som strider mot EU:s. Om en svensk lag står emot en EU-lag ­gäller den senare. Det kallas EU-­rättens företräde.

På vissa områden får Sverige inte alls lagstifta, exempelvis i handels- och konkurrensfrågor. Där har EU hela lagstiftningsrätten.

På andra områden, exempelvis miljö, transporter och jordbruk, får Sverige ha egna lagar – om det inte redan finns EU-bestämmelser

Precis som i alla andra val är det viktigt att göra sin röst hörd. Att inte gå och rösta är att ge bort makt och inflytande; ibland till personer och partier som motverkar våra intressen.

Det är också viktigt att rösta just därför att frågor som avgörs i EU har stor betydelse för enskilda personer i deras vardag men också för våra branscher. Ta till exempel transportfrågan.

Det stämmer inte.  Däremot kan det ta lång tid för alla medlemsländer och EU-institutioner att komma överens.

Hur mycket som händer och om det går åt rätt håll beror också mycket på vilka politiker som sitter i Europaparlamentet.

 • Sätt stopp för låglönekonkurrens på våra vägar
 • Att svenska villkor ska gälla i Sverige
 • Att ingen ska dö på jobbet
 • Sätta stopp för utstationeringsfusk
 • Strama upp kombitrafiken

Johan Danielsson är Transports och övriga LO-förbunds kandidat till Europaparlamentet. Han står på plats 2 på socialdemokraternas lista.

Nej, det är stor skillnad mellan de svenska partierna i Europaparlamentet. Vi har tyvärr sett att vissa partier säger en sak på hemmaplan medan de röstar på ett annat sätt i Europaparlamentet.

Johan Danielsson,Transports kandidat till EU-valet, vill:

 • Sätta stopp för låglönekonkurrensen på våra vägar!
 • Att svenska villkor ska gälla i Sverige!
 • Att ingen ska dö på jobbet!
 • Sätta stopp för utnyttjande av arbetskraft från låglöneländer!
 • Sätta stopp för utstationeringsfusk!
 • Strama upp kombitrafiken!

Kryssa Johan Danielsson den 26 maj, nr 2 på Socialdemokraternas lista!