Påverka på jobbet

Dragkamp, foto: Justina Öster
Gör gemensam sak med dina arbetskamrater. Tillsammans är ni starka! Foto: Justina Öster

Vad skulle behöva förändras där du jobbar? Lyssnar inte chefen på er? Har ni det stressigt och är underbemannade? Får ni inte rätt lön enligt kollektivavtalet?  Det är du och dina arbetskamrater som vet vad som fungerar på arbetsplatsen, och vad som inte gör det.

Börja organisera er. Om ni vill ha en förändring börjar den fackliga förändringsprocessen hos er!

 

1

Prata med dina arbetskamrater - garanterat känner många som du!

Det första steget är att prata med dina arbetskamrater! Börja med de 4-5 du känner bäst och har förtroende för. Ofta upplever många samma problem som du. När ni är överens om vad som behöver förändras, kan ni gå vidare och fundera över hur problemen kan lösas.

  • Bygg relationer med dina arbetskamrater
  • Tillsammans skriver ni ner hur arbetsplatsen är strukturerad. Exempelvis: Vilka skift finns? Vem arbetar var? Hur många anställda är ni? Vilka är cheferna och vad heter de?
  • Börja tillsammans samla in kontaktuppgifter till övriga kompisar på arbetsplatsen.
2

Vilka problem finns på arbetsplatsen?

När du pratat ihop dig med dina närmaste arbetskamrater har ni en gemensam uppfattning om vad ni vill förändra och förbättra. Ofta handlar det om att öka inflytandet och påverka sin arbetssituation.

  • Ni börjar nu prata med de övriga på arbetsplatsen. Tänk på att dela upp dem mellan er. Ta reda på om de känner samma sak som ni. Berätta att ni är några arbetskamrater som vill skapa förändring genom att organisera er fackligt.
  • När ni har pratat med övriga kompisar på arbetsplatsen har ni en bild av vad era arbetskamrater känner och tycker. Det är dags att ni ställer er frågan: Hur länge ska vi acceptera problemen vi har?
3

Välj fackliga representanter - kanske starta en fackklubb?

Frågorna kan vara många och det är viktigt att det blir rätt. Ta därför hjälp av er lokala avdelning när ni ska utse era fackliga representanter.

Det finns många olika fackliga uppdrag inom Transport. Alla är lika viktiga. Det är medlemmarna som väljer sina fackliga representanter och detta sker oftast på fackliga medlemsmöten. Men vilka fackliga uppdrag finns? Vad är ett arbetsplatsombud? Vem ska vara skyddsombud? Vill ni starta en fackklubb? Kontakta er lokala avdelning.

Som facklig representant och förtroendevald representerar man både sina arbetskamrater och den fackliga organisationen på arbetsplatsen.

Det är genom fackligt engagemang ni kan öka ert inflytande och påverka er arbetssituation. Gå ihop och bli en gemensam kraft att räkna med!

Ni är facket!

Starta en fackklubb

Har ni kommit så långt att ni vill starta en fackklubb? Det är inte svårt, och ni kan alltid ta hjälp av er lokalavdelning för att komma igång.

1

Vem vill göra vad?

När ni bestämt er för att starta en klubb behöver ni komma fram till vilka personer som är intresserade av att ta på sig de olika uppdragen i klubben. Först och främst behöver ni:

  • En ordförande – som kallar till möten och sedan håller i dem och håller ordning under tiden mötet pågår.
  • En sekreterare – som skriver ned vad som sägs på dessa möten och skickar kopior på protokollen till avdelningen.
  • En försäkringsrådgivare – som förutom sitt ordinarie ledamotsuppdrag i styrelsen även tar på sig att utbilda sig kring försäkringar för att sedan informera om dessa på arbetsplatsen.

Dessutom behöver ni suppleanter, ersättare, som kan delta istället för de ordinarie klubbstyrelseledamöterna om behov uppkommer.

2

Det första mötet

Nu är det dags att kalla till ett första möte där alla arbetskamrater har chansen att delta. På mötet ska ni informera om att ni tänker starta en arbetsplatsklubb, vad målet, syftet och meningen med klubben är, samt vilka ni vill nominera till att ingå i styrelsen.

Ert första möte är ofta ett så kallat interimistiskt möte, det vill säga att ni behöver upprätta en klubbstyrelse i väntan på att ni ska hålla ett formellt årsmöte där ni beslutar om vilka som ska ingå i styrelsen under kommande år.

På det första mötet nominerar ni alltså först de ni vill ska ingå i styrelsen, därefter kan ni välja dessa, med mötets medgivande.

3

Klubben är igång!

Därefter är det bara att dra igång – ni ska ha koll på förbundets stadgar, ni ska hålla tre möten per år men ni ska framförallt bedriva ett fackligt arbete genom att värva in de arbetskamrater som inte redan är medlemmar samt att fortsätta organisera alla medlemmar så att ni gemensamt kan påverka dels det fackliga arbetet och dels den situation ni har på er arbetsplats.