Transports utvecklingsarbete

Transports egna projekt

Transport arbetar just nu i flera utvecklingsprojekt som syftar till att stärka det fackliga arbetet på plats.

Transport stödjer väktarfack i Afrika

Wilfred Mandhla – Transports representant i Malawi och Botswana

Förbundet bedriver ett utvecklingsprojekt i Malawi i samarbete med TGLSSWU. Projektet syftar till att stärka TGLSSWU som organisation och organisera nya medlemmar inom bevakningsbranschen.

Transports koordinator finns på plats för att bistå i arbetet med att värva och teckna kollektivavtal.

Transports representant i Malawi heter Wilfred Mandhla.

Läs mer om Wilfred och vårt arbete i Afrika

Transport stödjer chaufförer i Palestina

Sedan 2017 driver vi ett projekt för att organisera chaufförer i Palestina. Hit räknas framförallt lastbils-, buss- och taxichaufförer. Detta projekt har initierats tillsammans med Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

Transport stödjer väktarfacken i Peru och Columbia

Förbundet tillsammans med Fastighets bedriver utvecklingsprojekt i Peru och Columbia för bevaknings- och städbranschen. Syftet med projektet är att stärka dom fackliga organisationerna, organisera medlemmar och teckna kollektivavtal. Detta projekt har initierats tillsammans med UNI, Union Global Union.

 

Mer information om våra projekt

Vill du veta mer om Transports utvecklingsarbete, kontakta Peter Lövkvist, Internationell chef.
Kontakt

Transport är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Målet för verksamheten är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

Du kan stödja Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond, som administreras av Palmecentret, genom att lämna ett bidrag till plusgiro 570-2.

Palmecentrets webbplats


Vi är också medlemmar i det fackliga samarbetsorganet Union to Union, som arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

Det gör vi genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning.

Läs mer på Union to unions webbplats