Transports biståndsarbete

Transports egna projekt

Transport arbetar just nu i flera biståndsprojekt som syftar till att stärka det fackliga arbetet på plats.

Transport stödjer väktarfack i Malawi

Wilfred Mandhla – Transports representant i Malawi och Botswana

Förbundet har även tre egna biståndsprojekt i Afrika. Två i Malawi och ett i Botswana. I projekten sker samarbetet direkt mellan Transport och de afrikanska transportfacken.

I Malawi stödjer vi TGLSSWU och deras arbete med att organisera väktare. Transports koordinator finns på plats för att bistå i arbetet med att värva och teckna kollektivavtal.

Transports representant i Malawi heter Wilfred Mandhla.

Läs mer om Wilfred och vårt arbete i Afrika

Projekt i Palestina

Sedan 2017 driver vi ett projekt för att organisera chaufförer i Palestina. Hit räknas framförallt lastbils-, buss- och taxichaufförer. Detta projekt har initierats tillsammans med Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

Mer information om våra projekt

Vill du veta mer om Transports biståndsarbete, kontakta Peter Lövkvist, Internationell chef.
Kontakt

Transport är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter och fred. Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens samarbetsorganisation för internationell verksamhet och opinionsbildning. Målet för verksamheten är att ge makt åt människor att förändra sitt samhälle och därmed sina egna liv.

Du kan stödja Arbetarrörelsens internationella solidaritetsfond, som administreras av Palmecentret, genom att lämna ett bidrag till plusgiro 570-2.

Palmecentrets webbplats


Vi är också medlemmar i det fackliga samarbetsorganet Union to Union, som arbetar för goda arbetsvillkor, demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

Det gör vi genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning.

Läs mer på Union to unions webbplats