Facklig plattform Iran

Transport arbetar tillsammans med LO, IF Metall och Kommunal för fackliga rättigheter i Iran. Forumet för påverkansarbetet är “Facklig plattform Iran”. Här kan du läsa om arbetet samt ta del av mer information om situationen för arbetare i Iran.

Har du frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om Facklig plattform Iran, kontakta Saied Tagavi som är projektledare, Leif Isaksson som är ombudsman/International Secretary på LO eller Martin Hörner Kloo kommunikatör på Transport.

Facklig plattform Irans uttalanden på persiska


Iranska Lärarnas Intresse & Samordnings Organisation

Iranska fackliga organisationer – En historisk bakgrund

Sockerrörsarbetarnas strejk Haft tappe

Ja till fria, obundna fackliga organisationer. Nej till gula, regimvänliga fackföreningar
Syndica Vahed

Förklaring Syndica Vahed

Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter!

Projektet har tre huvudsakliga mål:

Vi når målet genom:

 1. Ordna regelbundna facklig plattformsmöten 2-3 gånger/år med de svenska fackliga organisationerna.
 2. Ordna aktiviteter och konferenser med inriktning på den fackliga kampen i Iran.
  • Irankonferens under hösten 2018
  • informera LO-IK om plattformens arbete och uppnådda resultat
  • fortsatt kontakt med Riksdagens Irannätverk, Näringsdepartementet och UD
  • samverka med de svenska fackliga förbunden i syfte att påverka svenska företag verksamma i Iran. Detta i syfte att skapa kunskap om den fria och obundnafackliga kampen i landet
  • fortsatt kontakt och samarbete med den svenska Lärarförbundet och Education International (EI)
  • publicering av plattformens uttalanden i de fackliga medier och webbsidor samt dagspressen

Vi når målet genom:

 1. Fortsatt kontakt med FN om situationen om mänskliga rättigheter i Iran. Detta i syfte att få de fria och obundna fackliga aktivisternas situation blir konkret belysta i de årliga rapporterna.
 2. Fortsatt kontakt med NGO Sudwind som arbetar med frågor som berör mänskliga rättigheter i Iran.
 3. fortsatt kontakt med UD, Amnesty International och Riksdagens Irannätverk
 4. Följa upp ILO:s bevakning av situationen i Iran
 5. Stödja de fängslade och förföljda facklig-politiska aktivisterna i Iran

I detta ingår också att kartlägga möjligheterna för det framtida samarbetet mellan de svenska fackliga organisationer och de fria och obundna fackliga organisationer i Iran.

Vi uppnår målet genom:

 • Fortsatt kartläggning av utveckling av de fria och obundna fackliga organisationerna i Iran; dess styrka och inflytande branschvis t.ex. lärarna, bussförarna, gruvarbetarna, journalisterna med flera. Samt bevaka den iranska arbetsmarknadspolitiken efter borttagandet av de internationella sanktionerna. Detta med hjälp av forskare bosatt i Iran.
 • Öka trycket mot regimen i Iran om respekt och tillämpning av ILO:s kärnkonventioner.
 • Samordna och samarbeta och erfarenhets utbyte med de övriga internationell fackliga organisationerna.
 • Förverkliga bildandet av en internationell facklig plattform med stöd av ITUC som samordnare
 • att följa ITUCs  och ILOs rapporter om bevakning om kränkningar av fackliga rättigheter med fokus på landet Iran
 • Fördjupning av den facklig-politiska arbetet