Verksamhetsrapport perioden juli-september 2022

Uppföljning av de pågående Lärarna och arbetarnas protestaktioner

i Iran

  • Kontakt med CCITTA (Coordinating Council of Iranian Teachers Trade Union Association) via dears kontaktperson i London.

Lärarnas protestaktioner och deras krav om höjd kvalitet på utbildning, tryggare anställning, lönenivå i jämförelse med de privata skolor, stopp på privatisering av skolväsende samt gratis utbildningsmöjligheter till alla barn med flera andra krav har fått stort stöd hos befolkningen. De kvinnliga lärarna spelar också en mycket viktig roll i mobilisering av övriga lärargrupper. Den här fackliga mobiliseringen skapade stor oro hos regimen och dess underrättelse-organisationer.

Men det oväntade besöket av franska centralorganisationen Force Ouvriere Internationelle sekreterare, Cecile Kohler och hennes make Jacques Paris, en facklig veteran, till Iran och deras fackliga möten med ett antal ledande lärare från CCITTA och Syndica Vahed gav den iranska regimen en möjlighet att slå till mot lärarna och även Syndica Vahed och anklagade dem för samröre med utländska krafter i syfte att skapa oro och instabilitet i landet. Det bör påpekas att regimens underrättelsetjänst hade både Cecile Kohler och hennes make under bevakning och bandade deras samtal med lärarna och Syndica Vahed. Många ledande lärare såsom Rasooul Bodaghi, Mohammad Habibi, Masoud Nikkhah med flera och från Syndica Vahed Reza Shahabi, Hassan Saidi arresterades och anklagades för spioneri och konspiration med utländska ”spioner ”.

Cecile Kohler arbetar som international Relation Officer i den franska FO       (FNEC-FO)  och hennes make Jacques Paris. De båda arresterades när de var på väg till flygplatsen i Teheran.

Sedan dess har mitt huvudsakliga arbete varit att dels hålla en aktuell bild av situationen, dels att hålla kontakt med övriga fackliga organisationer till stöd av våra fängslade kamrater i iranska fängelser med krav på en omedelbar frigivning och nedläggning av alla åtal. Reza Shahabi och Hassan Saidi är fortfarande i fängsligt förvar och förhör i flera omgångar per dag.

Reza Shahabi och Hassan Saidi har båda i protest mot sin olagliga arrestering hungerstrejkat i 42 respektive 39 dagar men på uppmaning av andra kamrater avslutade dem sin långa hungerstrejk. Men regimen har hållit dem isolerad från andra politiska fångar utan att ställas dem inför rätten.

Rasoul Bodaghi har fått fyra års fängelsestraff och två år i exil utanför Teherans område och förbud att resa utomlands. Mohammad Habibi och Jafar Ebrahim och många andra lärare hålls i fängsligt förvar utan att ställas inför en offentlig rättegång. Vår kamp för deras frigivning fortsätter. 

I de kontakter som jag hade via vår vän Satar Rahmani, iranska lärarna kontaktperson, frågade jag om CCITTA (Coordinating Council of Iranian Teachers Trade Union Association) ville skicka en kongresshälsning till Transportarbetareförbundets 35:e kongress. Av säkerhetsskäl avstod de att skicka skriftlig hälsning till kongressen men vill skicka en muntlig hälsning. Vilket jag ansåg att var problematiskt att ta ansvar för översättning av deras muntliga kongresshälsning. Därför sa jag nej till deras erbjudande.

  • kontakt med Syndica Vahed, Davood Razavi

Davood Razavi är den enda i Syndica Vaheds ledning som har lyckats hålla sig undan från regimens jakt på ledande fackliga aktivister. Jag har valt att kommunicera med Syndica Vahed via deras hemsida med Davood Razavi. Han brukar informera situationen för de fängslade fackliga och läraraktivister via sin Facebook eller via mejl till mig. Via mejl fick jag Syndica Vahed kongresshälsning på persiska till Transportarbetareförbundet 35:e kongress vilket översättes till svenska (översättning bifogas). Det är för första gången som Transport får en sådan kongresshälsning från sin iranska systerorganisation. Jag hade förberett ett utkast på svar till Syndica Vahed vilket antogs med acklamation av kongressen. Dessa upparbetade kontakter är ett av resultat av många års fackligt arbete med fackliga aktivister och fackliga organisationer i Iran.

Både Syndica Vahed och Transports brev har vi översatts till persiska och är publicerade i bland annat i Nättidningen Akbar-Rouz och andra populära nättidningar, på Facebook och skickat till andra persiska närradiostationer och webbsiter för kännedom.

C – Facklig Plattform för Iran: Möten och övriga kontakter

  • Möte:

 Under denna period har Facklig Plattform haft tre möten med bland annat Leif Isaksson, Peter Lövkvist, Martin Hörner Kloo.

 

Kontakter:

Jag har haft många digitala kontakter med, Satar Rahmani iranska lärarnas kontaktperson i London och även med vår resursperson Majid Tamdjidi. Detta i syfte att diskutera olika frågor och få en tillförlitlig information om den rådande situationen för lärarnas protestaktioner och tillståndet för de fängslade fackliga ledarna såsom Rasoul Bodaghi, Esmail Abdi, Mohammad Habibi med fler. Har också haft digital kontakt med fru Monireh Abdi.

Har haft mejlkontakt med Davood Razavi styrelseledamot i Syndica Vahed ledning. Han lever numera gömd för att undvika blir gripen av regimens säkerhetstjänst.

  • Kontakt med ITF i London

Peter Lövkvist, internationell ansvarig på Transportarbetareförbundet och Leif Isaksson, internationell sekreterare på LO har under denna period hjälpt till med kontakter med ITF:s organisation i London.

Detta i syfte att undersöka intresset för ett gemensamt möte mellan ITF, EI och övriga GUF om stöd till de iranska lärare och arbetaraktivister.

Vi har i oktober 2021 haft ett digitalt möte med ITF, Deniz Akdogan i London och diskuterade om vårt förslag till ett gemensamt möte.

 

  • Skrivelse till Ayatollah Khamenei

Jag har efter ett modellbrev ifrån ITUC skrivit ett brev till den iranska ledaren Ayatollah Khamenei, Iranska Rättsväsendet, Iran High Council of Human Right samt regimens permanenta mission i FN med krav på frigivning av fängslade lärare och fackliga aktivister i Iran- Under rubriken ”Free Jailed Teachers and Trade union activists in Iran ”.

  • Översättning av uttalande och korrespondenser

Under denna period har jag och Majid Tamdjidi översatt alla viktiga skrivelser och uttalanden till persiska och publicerat dem i den iranska populära nättidningen Akhbar-Rouz, andra nättidningar samt på Facebook.

 

 

 

 

Slutord

Mina kontakter med Davood Razavi och Satar Rahmani har föranlett till att Transportarbetareförbundets kongress för första gången fick en solidaritetshälsning från Syndica Vahed. Tyvärr har CCITTA, de iranska lärarnas fackliga samordning organisation avstått från att skicka någon skriftlig kongresshälsning till Transport 35:e kongress. Detta med hänvisning till konsekvenser av den franska fackliga besöket i landet och regimens konspiratoriska fälla mot de ledande fackliga aktivisterna. De två franska fackliga representanter anklagas för att vara utländska ”spioner” och ställas inför rätta. Förhandlingar med den franska utrikesdepartementet pågår.

Vårt fackliga arbete är numera en känd och en viktig insats till stöd av den fackliga kampen för bildandet av fria och obundna fackliga organisationer i Iran. Våra iranska kamrater anser att de internationella stödinsatserna har bidragit till att föra den iranska arbetarrörelsen ur en global isolering och väckt stor uppmärksamhet om de iranska arbetare, särskild de fängslade arbetaraktivister och lärare i den internationella arenan.

 

 

Med kamratliga hälsningar

Saied Tagavi

Facklig Plattform för Iran

September 2022