Verksamhetsrapport april–juni 2023

På inbjudan av Amnesty International medverkade jag i seminarium om bland annat Iran. Jag föreslog att samarbeta vidare om situationen för de fängslade fackliga, politiska och civila aktivisters fångar och fortsatt avrättningsdomar.

Jag deltog i Riksdagens andra kammaren om situationen för de afghanska kvinnor under talibanstyre samt att prata med bland annat Riksdagsledamoten Azadeh Rojhan, som är ordförande i Svensk-Afghanskakommittén. Under det här seminariet fick möjlighet att träffa Margot Wallström.

Jag har haft samtal med Anders Jonsson på Kommunal om att engagera en av deras anställda med iransk bakgrund i facklig plattform Iran samarbetsgrupp. Tyvärr tackade hon nej till erbjudandet med förklaringen att hon hade nyligen blivit anställd som ombudsman och behövde fokusera på de arbetsuppgifterna. Jag har vidare haft samtal med Elsa Alm, ungdomssekreterare på LO.

Jag har även varit i kontakt med Sophia Andersson och Mona Sahlin för att höra om deras intresse att medverka vid Fackliga Plattform Iran tilltänkta Iran dagarskonferens i september. Både visade positivt intresse.

Förberedelsearbetet inför första maj tog mycket tid först för förankring och sedan för spridning av uttalandet. Första maj uttalandet publicerades på persiska i internationella nättidningar, bland annat i Akhbare-rooz nättidning och i VoA (Voice of America) och på svenska i WhatsApp och på FPI sajt. På inbjudan av LO distriktet Stockholm medverkade jag i Socialdemokraternas video direkta sändning vid Norra Bantorget.

ILC arbetskonferens i juni 2023

Fredag 9 juni, facklig manifestation vid trasiga stolen i Geneve

Facklig Plattform-Iran var en av organisationerna som planerade manifestationen och vi var överens om demonstrationens huvudkrav; rätten till bildande av fria och obundna organisationer, ovillkorlig och omedelbar frigivning av fängslade arbetare och lärare, nej till avrättningar och tortyr, solidaritet med den fackliga kampen i Iran samt protest mot den islamiska regimens närvaro vid ILC.

Saied Tagavi talade vid manifestationen under rubriken “Urgent measures are necessary in defence of Iranian workers” handlade om den fackliga kampen, utbredd ekonomisk fattigdom och regimens förtryck. Isolering av den islamiska regimens så kallade arbetarrepresentanter är ytterligare ett sätt att sätta press på den iranska regimen. I framtiden hoppas vi att medverkan vid ILC från de som representerar fria och obundna fackliga organisationer i Iran kan förverkligas om en landsomfattande facklig centralorganisation för fria och obundna fackliga organisationer i Iran bildas.

Vi protesterade även mot FN:s passiva agerande vid tillsättning av iranska representanter som ordförande i FN Human Rights Social Forum samt som vice ordförande i FN generalförsamling. Vi ställer oss undrande till hur FN som värnar om mänskliga rättigheter och fördömer avrättningar i Iran samtidigt kan belöna den islamiska regimen genom dessa pågående tillsättningar.

Många Human Rights advokater har varit i kontakt med FN protesterat mot dessa tillsättningar.

Måndag 12 juni Möte med FN rapportören Javaid Rehman i Palais Wilson

FPI var initiativtagare till anordnade av detta möte, inbjudan skickades till GUF och ITUC-medlemmar som tidigare visat intresse för Iran. Vid mötet deltog:

Education International, CFDT franska kollektivet två personer, CGIL Italien största fackliga organisation, Norska LO två personer, Kommunal Anders Jonsson, Javaid Rehman, Facklig Plattform samt Leif Isaksson, LO.

Vid mötet gavs tillfälle att träffa FN:s specielle rapportör för Iran, Prof. Javaid Rehman. Javaid Rehman berättade om sitt arbete och kopplingen mellan, UNCHR och ILO dvs mellan mänskliga och fackliga rätter. Syftet med mötet var också att utbyta erfarenheter och ha en dialog som innebär att framtida rapporter från FN rapportören skall ha ett eget stycke om fackliga rättigheter.

Detta mot bakgrund av den mycket svåra situationen för de facklig aktiva iranska lärare och arbetare. och den pågående jakten, fängslande och avskedande som de blivit utsätts för av den Islamiska regimens.

Undertecknad har kopierat de inkomna skrivelserna ifrån Oljearbetare, Stålarbetare, Metallarbetare och Målarna i Provinsen Alborz. De har via ett öppet brev till ILO beskrivit den ekonomiska situationen i landet och den utbredda fattigdomen bland den arbetande befolkningen, pensionärer och lärare. Regimens jakt på fackligt aktiva arbetare och lärare har intensifierats. Många arbetare och lärare har arresterat och fängslats.  Jag bifogar brevet för kännedom. Dessa iranska fackliga organisationer vädjar om internationellt stöd. I brevet kan man läsa namnen på fängslade arbetare och lärare.

De iranska fria och obundna fackliga organisationernas önskemål är att följande dokument lämnas till ILO direkt efter manifestationen. Saied och Leif överlämnade dessa på eftermiddagen. Dokumenten är:

-FPIs senaste uttalande från 2 juni

-Öppet brev från den fängslade facklige ledaren Reza Shahabi, han avtjänar just nu 5 års fängelsestraff.

-Stöd brevet från den danska sjuksköterska organisationen (DNO), FOA- Danmark, IFS –Danmark och 19 andra fackliga organisationer som tillsammans stödde manifestationen vid trasiga stolen i Geneve den 9 juni. I denna skrivelse beskriver man kvinnornas situation speciellt de kvinnor som har fängslats för sin vägran att bära slöja/Hejab och för deras medverkan i den folkliga Kvinna- Liv-Frihet uppresningen. Dessa organisationer protesterar också mot den iranska delegationens närvaro vid årets ILC. Den islamiska regimen har hittills vägrat att ratificera och tillämpa kärnkonvention 87 och 98. Den islamiska delegationen består av 30 ledamöter varav 7 sägs att vara de iranska arbetarnas representanter. Men dessa är enbart regimens förlängda arm och inte representanter för de fria och obundna fackliga organisationerna i Iran.

Måndag den 12 juni, möte med den Nordiska Fackliga Geneveskolan

Jag och Leif var bjuden till den Nordiska Fackliga Geneveskolan i Geneve. Den är en skola för medlemmar i de nordiska fackliga organisationerna med deltagare från Danmark, Sverige, Island, Norge och Finland. Skolan arbetar med att skapa bättre förståelse om international samarbete med fokus på det verksamhet som bedrivs i ILO genom en uppföljning och intresse för de frågor som behandlas på ILC, i Workers Group och de olika kommittéerna.

Vår föreläsning om Svensk Facklig Plattform- Iran ingick i den utbildning som deltagarna hade efterfrågat. Vi informerade om den aktuella situationen i den pågående folkliga uppresningen Kvinna-Liv-Frihet och arbetarnas fackliga kamp i Iran. Vi berättade om den islamiska regimens förtryck, fängslande och brott mot ILO konventionerna 87 och 98. Det vill säga rätten om bildande av fria och oberoende fackliga organisationer och rätten till att förhandla om sina löner och arbetsvillkor. Vi har också skapat kontakt och anordnat ett möte för Geneveskolan med FN rapportören. Detta ska ske fredagen den 16 juni. Skolan önskade hålla fortsatt kontakt med Facklig Plattform-Iran och LO.

Kvinna – Liv – Frihet

Saied Tagavi
Projektledare

Stockholm 26/6