Uttalande: Om arresteringen av Mohammad Habibi och de fängslade lärarna i iranska fängelser

The Coordination Council of Iranian Teachers Trade Association (Iranska lärarnas fackliga organisation) har tillkännagivit att Mohammad Habibi, som nyligen släpptes från fängelse återigen arresterades, den 5 april, på sin lärarplats i staden Shar-rajar/ Teheran och fördes till Evinfängelse. Mohammad Habibi är en välkänd facklig lärare som i försvar av lärarnas grundläggande rättigheter fått stå för många års fängelsestraff och förföljelser.

Syftet med regimen tillämpning av sådana omänskliga metoder är att skapa rädsla och terror i samhället och att motverka de betydelsefulla kamp som lärarorganisationer har i kämpat i flera år till försvar om sina grundläggande samhälleliga och fackliga rättigheter. Den islamiska regimen försöker att återställa sin förlorade auktoritet och maktposition i samhälle genom att slå ner lärarna fackliga kampen och att hindra de att fördjupa den pågående solidaritet med andra delar av samhället, särskilt med arbetare i kampen för justa löner och arbetsvillkor på tröskeln till 1 maj.

Det är uppenbart för alla att de senaste månaderna har den lärarnas fackliga organisationer spelat en viktig roll i att organisera protester mot de kemiska attackerna i flickskolor. Gripande av Mohammad Habibi och det efterföljandet fängslandet av lärarna Salman Abdi, Aziz Ghasemzadeh, Mahmoud Sadeghpour och Anoush Adeli medlemmar i Gilan lärarorganisationen beror på deras deltagande i protestaktioner mot kemiska och förgiftiga attacker i flickskolor. Detta visa tydligt att regimen inställt för att arrestera förövarna av de kemiska attacker, fängslar de som protestera och demonstrerar mot dessa attacker?!

Den Islamiska regim ser lösningen på de ekonomiska problemen, korruption och bristande sociala trygghet om levebröd i samhället sker genom ännu repressivare politik mot de människor som under paroller Kvinna, Liv, Frihet protesterar mot dessa problem. Arrestering och fängslandet av aktiva lärarna som Esmail Abdi, Rasoul Bodaghi, Islander Lotfi, Sara Siahpour och Davood Razavi, Reza Shahabi och Hassan Saidi är bara några andra exempel på regimens desperation om att hålla sig vid makten.

Facklig plattform för Iran anser att en intensifiering av den förda förtryckarpolitiken mot kvinnor, lärare, arbetare, unga generationen, pensionärer och andra sociala krafter i samhället inte kommer att stoppa protesterna från att spridas. Den kommer utan tvekan att förstärka den uppfattning att lösningen är att kämpa mer övertygad om att störta denna förtryckarregim.

Facklig Plattform Iran fördömer den islamiska regimens repressiva politik och stödjer de iranska lärarnas krav.

Lärarnas krav 

  • Omedelbar och ovillkorlig frigivning av de fängslade lärare; Mohammad Habibi, Aziz Ghasemzadeh, Mohammad Sadeghpour, Anoush Adeli, Rasoul Bodaghi, Esmail Abdi, Sara Siahpour och alla andra fängslade lärare. 
  • Omedelbar och ovillkorlig frigivning av de fängslade arbetaraktivister bland annat Reza Shahabi, Davood Razavi, Hassan Saidi och alla andra fängslade arbetaraktivister.
  • Omedelbar och ovillkorlig frigivning av de fängslade politiska aktivister.
  • Identifiera, arrestera och straffa alla förövare av kemiska attacker mot flickskolorn.
  • Vi uppmanat FN:s särskilda Rapporteur för situationen om mänskliga rättigheterna i Iran att göra sitt yttersta genom att aktivera FN:s Fack Findingkommittén om Iran.

Kvinna Liv Frihet 
Stockholm, april 2023