Viktig information!

Hej Medlem

Novembermötet har spännande saker att gå igenom.

Nomineringar till sektionen ska göras på novembermötet. Det gäller ledamöter och ersättare i sektionsstyrelsen, representantskapsledamöter samt övriga funktioner i sektionen där val sker på sektionens medlemsmöte i februari.

För de sektioner där ordförande ska väljas behöver det specificeras särskilt. Detta gäller i år följande sektioner.
Renhållningssektionen
Oljesektionen
Taxi och Bussektionen

Sedan kallelsen i Transport5an trycktes har förbundets RSO-utredning blivit klar och beslut fattats hur nominering och val ska genomföras från och med nu.
Nominering av lämpliga kandidater ska även framöver göras på sektionsmöten.
Val sker i avdelningsstyrelsen efter samverkan med förbundet.
Mandatperioder kommer att tas bort och förtroendet för RSO kommer framöver istället att prövas gentemot Lagen om anställningsskydd.
Mer information om det nya valförfarandet kommer att presenteras på sektionsmötet.

Kallelser med information om övriga nomineringar, tid och datum finns i tidningen transportfemman och på vår hemsida www.transport.se
Kom och var med och påverka

Svenska Transportarbetareförbundet avd 5
Skytteholmsvägen 2, 17144 SOLNA
010-480 30 05
transport.5@transport.se

www.transport.se