Vidtagna åtgärder med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

 

 

Pga Covid-19 – Coronaviruset har förbundsstyrelsen kommit med en rad rekommendationer.

Avdelningsstyrelsen har idag därför beslutat att:

-Avdelningen bara tar emot anmälda besök.
Önskar du komma på besök måste du höra av dig via telefon eller mail och boka en tid först.

-Ställa in alla Startpunkter till och med 30 juni.

-Skjuta upp representantskapets års-marssammanträde och utbildning den 27-28 mars.
Nytt datum återkommer vi med längre fram.

-Ställa in träffarna i Växjö den 24 mars och 21 april.

-Att skjuta upp medlemsmötet för sektion 4 den 19 april.
Vi återkommer med nytt datum senare.

-Att skjuta upp medlemsmötet för sektion 3 den 25 april.
Vi återkommer med nytt datum senare.

När det gäller avtalsrörelsen kommer inga fysiska centrala förhandlingar äga rum. All dialog kommer att ske via Skype.

Vi på kommer även begränsa vår representation ute och vid externa möten. Dessa kommer istället ske via Skype eller telefon.

All central studieverksamhet ställs in till och med den 30 juni 2020.
Är du anmäld till ViT eller FLiT under våren kommer du att kontaktas och bli erbjuden plats till hösten istället.

Uppdaterad information 2020-03-17: TYA ställer in alla PAM kurser tom den sista mars.

Har ni några frågor eller behöver hjälp i något ärende är ni alltid välkomna att höra av er!

Tfn: 010-480 30 51
Transportmail