Välkommen på A-kassestämma

Samtliga medlemmar i Transportsarbetslöshetskassa kallas till stämma för att välja 1 ordinarie och 2 ersättande ledamöter på fyllnadsval (1 år)

Mötet hålls digitalt i Easymeet. Söndagen den 28 mars kl 13.00

Hör av dig till Johan 010-4803469 eller Åke 010-4803460 för att få länkinbjudan.