Uttalande – Lashing


Uttalande – Lashing (surrning)     

Vid Hamnarbetarnas årsmöte 30–31 mars i Hjortviken, Göteborg antogs ett uttalande
om hamn- och stuveriarbete i allmänhet och lashing i synnerhet.
Hamnarbete är ett utsatt och farligt arbete där olyckor ofta resulterar i svåra skador.
Därför krävs att utbildade hamn- och stuveriarbetare sköter jobben i hamnarna,
att man inte använder sig av outbildad arbetskraft eller bemanningsföretag.
Ett av de farligare arbetsmomenten är lashing, surrning av last.
Detta arbete tvingas allt oftare sjömän utföra utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, dessutom utan ersättning eller kunskap.
Hamnarbetarna kräver att all lashing skall utföras av utbildade hamn- och stuveriarbetare.
Svenska Transportarbetareförbundet Hamnarbetarnas Fackförening
Hjortviken 30/03/2017
_______________                                                    _______________
Jörgen Johansson                                                      Patrik Östbjerg
Ordförande Avd 1                                                     Ordförande Avd 2