Uppvaktning 30 årigt medlemskap

Nu i helgen har förbundsordförande Tommy Wreeth varit på avdelning 14 och tillsammans med avdelningens ordförande bland annat, uppvaktat en skara herrar som varit medlemmar i Transport i 30 år! På bilden ser vi Sten Andersson, Ulf Hinterlach, Dan Eriksson, Christer Ottosson, Tommy Wreeth, Sten Carlsson (avd.ordf), Lars Ek och Peter Dahlgren.